Royal Unibrew Logo
 

KONCERNINDKØB


 

 
Royal Unibrew etablerede i 2007 en koncernindkøbsfunktion med henblik på at opnå synergi på indkøbsområdet for alle koncernens selskaber. Koncernindkøbsfunktionen samarbejder også med andre virksomheder indenfor branchen og i forskellige netværk med det formål at udveksle erfaringer og benchmark.
 
Koncernindkøbsfunktionen er lokalt forankret i de enkelte selskaber og produktionsenheder i Royal Unibrew med lokale indkøbsansvarlige der i tæt samarbejde med de lokale enheder både kan optimere lokalt og tilsikre udnyttelse på tværs af enhederne.
 
Vi lægger stor vægt på at sikre indkøb af ensartede råmaterialer til vore bryggerier og på at udvikle og vedligeholde et gensidigt udbytterigt samarbejde med vore leverandører.

Vores VISION

 

At udvise lederskab i indkøbsprocesserne ved at:

  • Have kompetente og motiverede medarbejdere
  • Fokusere på totalomkostninger
  • Opbygge langsigtede partnerskaber

Vores MISSION

 

At etablere og udvikle strukturer og processer med det formål at:

  • Supportere Royal Unibrew's forretningsmæssige mål
  • Udvikle og vedligeholde en pålidelig og attraktiv leverandørportefølje

Koncernindkøb

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via group.purchase@royalunibrew.com 

 


 

     

 

SITEMAPWEBMASTERRoyal Unibrew A/S | Faxe Allé 1 | DK-4640 Faxe | contact@royalunibrew.com | +45 56 77 15 00DANSKENGLISH